ชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ รักษาวัฒนธรรมการปรุงและบริโภคอาหารพื้นเมือง ได้จัดกิจกรรมงานเทศการลาบเมือง 64 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน ณ อุทยานกาดสวนแก้ว มีการประกวดเทพี-เทพบุตร ลาบเมือง 64 เพื่อเน้นรักษาประเพณีวัฒนธรรมล้านนา รับปี๋ใหม่ เมืองเจียงใหม่ เ

Description

วันที่ 23 มีนาคม2564 ชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ รักษาวัฒนธรรมการปรุงและบริโภคอาหารพื้นเมือง ได้จัดกิจกรรมงานเทศการลาบเมือง 64 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน ณ อุทยานกาดสวนแก้ว มีการประกวดเทพี-เทพบุตร ลาบเมือง 64 เพื่อเน้นรักษาประเพณีวัฒนธรรมล้านนา รับปี๋ใหม่ เมืองเจียงใหม่ เช่น การทานอาหารพื้นเมือง การแต่งกายพื้นเมือง และอู้กำเมือง 

โดยมีนายอำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ นายสินชัย พชรธนาพร ประธานจัดงานเทศกาลลาบเมือง 64 นายจิรชัย คงคาดิษฐ์ ประธานจัดประกวดเทพี-เทพบุตร ลาบเมือง ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน เทศกาลลาบเมือง 64

โรงแรมสมายล์ล้านนา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ห้องประชุมรวงข้าว เป็นสถานที่ในการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะ

🌾โอบกอดด้วยรอยยิ้ม ดูแลด้วยหัวใจ สมายล์ ล้านนา🌾😘

"An Expression of Heartful Hospitality"

from
฿0