กราบขอบพระคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการเยี่ยมชม และสัมภาษณ์ผู้บริหาร โรงแรมสมายล์ ล้านนา เชียงใหม่ ภายใต้ “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ” ที่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปลายปี 2546 จนถึงปัจจุบัน เพื่อแลกเ

Description

กราบขอบพระคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการเยี่ยมชม และสัมภาษณ์ผู้บริหาร โรงแรมสมายล์ ล้านนา เชียงใหม่ ภายใต้ “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ” ที่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปลายปี 2546 จนถึงปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภาวะและแนวโน้มธุรกิจ

เมื่อวันที่ ุ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

"เราจะดูแลคุณด้วยหัวใจ และโอบกอดด้วยรอยยิ้ม"

from
฿0