โครงการ สว.เพื่อประชาชนร่วมสู้ภัยโควิด-19 🎉 จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

Description

โครงการ สว.เพื่อประชาชนร่วมสู้ภัยโควิด-19 🎉

จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่มีอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มียอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้น และมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดนี้ ทำให้ประชาชนไม่สามารถดำรงชีพได้ตามปกติ

“วุฒิสภา” จึงได้ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขึ้น ภายใต้โครงการ สว.เพื่อประชาชนร่วมสู้ภัยโควิด-19 ได้แจกถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด รวมไปถึงข้าวสารและอาหารแห้ง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระใน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นกำลงใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประประชาชน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

📍 ที่ โรงแรมสมายล์ ล้านนา

from
฿0