โรงแรมสมายล์ล้านนา ขอกราบขอบพระคุณ คุณชวน หลีกภัย

Description

โรงแรมสมายล์ล้านนา ขอกราบขอบพระคุณ 

คุณชวน หลีกภัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีหลายกระทรวง และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในการเยี่ยมชมโรงแรมและใช้บริการร้านกาแฟ สมายล์ล้านนาค็อฟฟี่

from
฿0