ประชุมรับฟังแผน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา การอนุรักษ์ส่งเสริม สืบทอด ศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และแนวทางการบริหารจัดการโบราณสถาน

Description

🌾โรงแรมสมายล์ ล้านนา เชียงใหม่
กราบขอบพระคุณ
นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการ การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ประชุมรับฟังแผน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา การอนุรักษ์ส่งเสริม สืบทอด ศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และแนวทางการบริหารจัดการโบราณสถาน โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้ความคิดเห็น อาทิ การจัดตั้งและจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว รวมถึงการสร้างข่วงวัฒนธรรมประจำจังหวัด

ณ ห้องประชุมรวงข้าว โรงแรมสมายล์ ล้านนา

มื่อ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
"เราจะดูแลคุณด้วยหัวใจ และโอบกอดด้วยรอยยิ้ม"


from
฿0